กัญชาอนาคตประเทศไทย

กัญชาอนาคตประเทศไทย

(29 ม.ค.62) กาแฟดำ ค่ำนี้ | 9 MCOT HD

นำร่องโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ค้นคว้าและวิจัยทดลอง รอระหว่างกฎหมายจะออกให้ใช้กัญชารักษาโรค อย่างถูกกฎหมาย

https://youtu.be/Mb–21rrJoU