กัญชา กัญชา กัญชา !!!

Suthichai live กัญชา กัญชา กัญชา !!! 18/10/2561

.

.

“สามปี ข้างหน้า แคนนาดา อเมริกา  ธุรกิจมโหฬาร มหาศาล”

อนุมัติ กัญชา ถูกกฏหมาย …

https://youtu.be/e0OSrvtcC2o