ฟังเสียงประเทศไทย : การจัดการระบบเกษตรกรรม เพื่อรับมือภัยพิบัติและความอยู่รอดของชุมชน (14 ก.ย. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย : การจัดการระบบเกษตรกรรม เพื่อรับมือภัยพิบัติและความอยู่รอดของชุมชน (14 ก.ย. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 14 ก.ย. 62

จ.อุตรดิตถ์ มีประสบการณ์เรื่องภัยพิบัติที่ทุกคนยังจำฝังใจอยู่ วิธีป้องกันภัยพิบัติ วิธีการที่จะตั้งรับภัยพิบัติก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของคนอุตรดิตถ์ที่จะสร้างมาตรการที่บูรณาการชุมชน ทางการ เอกชน อาสาสมัครที่จะมาทำงานทางด้านการป้องกันภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สิน นั้นย่อมหมายความว่าการเกษตรที่นี่จะต้องเน้นไปทางด้านการปลูกพืชที่จะสามารถยึดหน้าดิน เมื่อยึดหน้าดินได้ก็จะสามารถป้องกันภัยพิบัติได้ นี่เป็นนวัตกรรม เป็นความร่วมมือ และเป็นการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติมาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนอุตรดิตถ์

และเห็นความชัดเจนว่าจากนี้ไปจะเห็นพลังสังคม ท้องถิ่นชุมชน ที่จะสร้างอุตรดิตถ์ เมืองลับแล ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด ในระดับภาคเหนือเท่านั้น การสร้างนวัตกรรม การมีแผนมีมาตรการร่วมกันอาจจะทำให้อุตรดิตถ์เป็นที่รู้จักในระดับโลกได้

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน การจัดการระบบเกษตรกรรม เพื่อรับมือภัยพิบัติและความอยู่รอดของชุมชน วันเสาร์ที่ 14 กันยายน เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live