การตลาดยุค mission to the moon!

การตลาดยุค mission to the moon!

” รวิศ หาญอุตสาหะ ” CEO ศรีจันทร์

Suthichai Live สุทธิชัย Live 28/01/2019

เรื่องของการตลาดในยุคดิจิตัล ปรับตัวตามวิถีของการตลาดไทย เปิดมุมมองของ ‘รวิศ หาญอุตสาหะ’ ผู้พลิกฟื้นศรีจันทร์สู่แบรนด์แห่งความภาคภูมิใจ

https://youtu.be/cxzWVLcc_gs