การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 (17 ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 (17 ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD