การปรับตัวของร้านหนังสือ!

การปรับตัวของร้านหนังสือ! คุยกับ เกษมสันต์ วีระกุล (ซีเอ็ด)

Suthichai Live สุทธิชัย Live 25/01/2019

เรื่องของอุตสาหกรรมร้านหนังสือ ปรับตัวกับผู้อ่านในยุคสมัยนี้อย่างไร

เราควรให้รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องการอ่านของเด็กไทย…

นโยบาย “มีน้อย อ่านมาก” เป็นอย่างไร

https://youtu.be/NnUziYXKZ9M