การเมืองฟิวส์ขาด!

กาแฟดำวิเคราะห์ : การเมืองฟิวส์ขาด! Suthichai live

เป็นการเมืองที่ถูกจารึก!!!

มีหลายประเด็นน่าชื่นชม

หลายประเด็นน่าเศร้าใจ

การแลกหมัดสวนกลับ กลับไม่สง่างาม…

น่าผิดหวัง…ที่เนื้อหาของการอภิปรายกลับไม่ชัดเจน หลงประเด็น

 

https://youtu.be/0g62n3ZQIi0