การเมืองหลังอภิปรายนโยบาย!

การเมืองหลังอภิปรายนโยบาย! Suthichai live 30/7/62

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ร่วมพูดคุย และวิเคราะห์ หลังการอภิปรายนโยบาย

นายกสอบผ่านหรือไม่ ? เมื่อโดนจี้จุดอ่อน !!!

https://youtu.be/qBcShyN2jNg