การเมืองเรื่องวุ่นๆวันนี้ เมื่อ ผบ.ทบ. ออกมาให้สัมภาษณ์! : Suthichai live 12/08/2562

การเมืองเรื่องวุ่นๆวันนี้ เมื่อ ผบ.ทบ. ออกมาให้สัมภาษณ์!

: Suthichai live 12/08/2562

https://youtu.be/RgcttSRoOKI