การเมืองเร่าร้อนโค้งสุดท้าย…

การเมืองเร่าร้อนโค้งสุดท้าย…

Suthichai Live สุทธิชัย Live 08/03/2019

อีกเพียง ไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้ง มีหลายอย่างที่ยั่วยุให้เรา ต้องคิดทบทวน

หลายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และ คนไทยต้องมีสติ…

การเลือกในครั้งนี้ของเราต้องนำไปสู่ความเจริญของบ้านเมือง

https://youtu.be/66pYz6EJ-VA