กาฬสินธุ์ : ดินดำ น้ำชุ่ม (19 ก.พ. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย กาฬสินธุ์ : ดินดำ น้ำชุ่ม (19 ก.พ. 62)

…ติดตามความอยู่ดีมีแฮงของชาวกาฬสินธุ์ เมือง “ดินดำ น้ำชุ่ม” กับวิถีชุมชนริมเขื่อนลำปาวที่บ้านโคกใส ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านนามล อ.กมลาไสย กับความพยายามดูแลป่าดงนามลพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ ให้เห็นพลังและปัญหาในการดูแลทรัพยากร #คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน

https://youtu.be/Dn0akbsIaZs