สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม

191

ฟังเสียงประเทศไทย : กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม

@กาฬสินธุ์ 17.30 – 18.00 น. (16 มี.ค. 62)

…ไปฟังเสียงความอยู่ดีมีแฮงของชาวกาฬสินธุ์ เมือง “ดินดำ น้ำชุ่ม” กับวิถีชุมชนริมเขื่อนลำปาว และแนวทางการยกระดับชีวิตและแก้ปัญหาของชุมชนในเรื่องทำกิน #คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน

https://youtu.be/fEKxvB6zwOs