กาแฟดำวิเคราะห์ : การเมืองกำมะลอ!

Suthichai live : กาแฟดำวิเคราะห์ : การเมืองกำมะลอ! 29/06/2562

จากนี้เราต้องตรวจสอบและจัดการอย่างไรกับนักการเมืองที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากทางการเมือง

https://youtu.be/NqkjNtakmP8