กาแฟดำวิเคราะห์ : ระเบิดกับประชุม รมต. อาเซียนที่กรุงเทพฯ Suthichai live 2/8/62

กาแฟดำวิเคราะห์ : ระเบิดกับประชุม รมต. อาเซียนที่กรุงเทพฯ Suthichai live 2/8/62

มี รมต. 27 ประเทศที่มาประชุมพร้อมๆกัน แน่นอน !!! การเกิดเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ สร้างภาพลบให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ไม่ว่าจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่ออะไรก็ตาม

https://youtu.be/ftZfuJ0hxg0