กาแฟดำวิเคราะห์ : วันแห่งความบ้าระห่ำที่ฮ่องกงวันนี้ : Suthichai live 11/11/2562

กาแฟดำวิเคราะห์

วันแห่งความบ้าระห่ำที่ฮ่องกงวันนี้

Suthichai live 11/11/2562

ความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายที่ปะทะกัน ในเหตุการณ์คับขันแบบนี้ ต่อให้เป็นพลเมืองดีแค่ไหน ก็ต้องถอย เพื่อป้องกันตนเอง !!!

เหตุการณ์ในฮ่องกง เราต้องมองทุกด้าน และต้องยุติความรุนแรงออกไป