กาแฟดำวิเคราะห์…เหตุร้ายกลางกรุง!

กาแฟดำวิเคราะห์…เหตุร้ายกลางกรุง!

Suthichai live 03/08/2562

https://youtu.be/0blHIq5tjxM