กาแฟดำ Double Shot EP 7 | สัมภาษณ์​ฉบับเต็ม “เปิดแผนโควิด-19 ของรัฐบาลไทย”

“เปิดแผนโควิด-19 ของรัฐบาลไทย” กับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ติดตามในรายการ “กาแฟดำ” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.45 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36