กูรูเกาหลีเหนือ : Suthichai live 08/07/2562

กูรูเกาหลีเหนือ : Suthichai live 08/07/2562

https://youtu.be/U03qx7utjzs