ก่อนจะขึ้นเวทีส่งหมูป่ากลับบ้าน! / สุทธิชัย Live ทอม เครือโสภณ

คำถามทุกคำถามเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ ???

และ…ต้องไม่ละเมิดสิทธิเยาวชน

คำถามทุกคำถาม ถูกคัดกรองเป็นร้อยคำถามให้ผมเลือก

ที่สำคัญ เป็นคำถาม ที่เด็ก อยากตอบ และอยากเล่า !!!

https://youtu.be/fNDjv1juGV8