ก้าวใหญ่ของดาราศาสตร์ 2019

ก้าวใหญ่ของดาราศาสตร์ 2019

Suthichai Live

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158060537011209/?t=11