“ขอนแก่น สมาร์ตซิตี้”

? [Live ] Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย :

“ขอนแก่น สมาร์ตซิตี้” (27 ก.ย. 61)

…“ขอนแก่น สมาร์ตซิตี้” โมเดล จ.ขอนแก่น มีรถ shuttle bus ให้บริการรอบเมือง ในราคา 15 บาทตลอดสาย และมีสถานีรถ

ขนส่งมวลชนถึง 3 สถานี (เท่ากับกรุงเทพฯ) ต่อไปรถรางเพื่อนำไปสู่ความเป็น สมาร์ตซิตี้ ที่ทุกคนมีสิทธิ์ถือหุ้นผ่านสหกรณ์ เป็นรูป

แบบการการลงทุนเอง ทำเอง เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ความเจริญต้นแบบการมีส่วนร่วมที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง คนขอนแก่นมองการ

พัฒนาเมืองในรูปแบบที่ปราศจากการเมืองได้อย่างไร ? จะเป็นไปได้จริงหรือไม่ ?

• ชมสดทาง Facebook Live :
• ชมสดทาง YouTube Live :
? ติดตามชมรายการทุกวันอาทิตย์ 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 หรือทางเว็บไซต์

http://www.thaipbs.or.th/ThailandLive

https://youtu.be/QFMDdoks5m8