ข้าวหอมดอกฮัง พลิกชีวิตเกษตรกรไทย กำหนดราคาขายด้วยตัวเอง : ฟังเสียงประเทศไทย (12 ธ.ค. 63)

…วิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านหอมดอกฮัง ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชน จนสามารถกำหนดราคาข้าวได้ด้วยตัวเองได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/ThailandLive