ฟังเสียงประเทศไทย : คนรุ่นใหม่สืบค้นประวัติศาสตร์ เพื่อออกแบบอนาคตเมืองลับแล (31 ส.ค. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย : คนรุ่นใหม่สืบค้นประวัติศาสตร์ เพื่อออกแบบอนาคตเมืองลับแล (31 ส.ค. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 31 ส.ค. 62

ค้นหาคำตอบของแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าแห่งทิศเหนือ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรมอันเป็นเอกลักษณ์ เยาวชนในพื้นที่จึงร่วมกันสืบค้นข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ ทั้งจากเอกสารชั้นต้นบันทึกจารึกต่าง ๆ การสัมภาษณ์

ปราชญ์คนเก่าแก่ในชุมชน นำไปสู่การเชื่อมโยงของคนหลากหลายรุ่น และมีความเชื่อมต่อความรู้นี้กับหน่วยงานรัฐและจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถูกนำมาอยู่ในการออกแบบนโยบายเมืองลับแล จากแนวคิดการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่และนโยบายของท้องถิ่น

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน คนรุ่นใหม่สืบค้นประวัติศาสตร์ เพื่อออกแบบอนาคตเมืองลับแล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

https://youtu.be/on59BL0hkQE