คนไทยกับความมั่นใจทางเศรษฐกิจ ! อิทธิพลทางการเมืองมีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไหม?

ทำไมคนไทยมั่นใจตัวเราเองน้อยกว่าที่ต่างชาติมองเรา?

ตั้งแต่วิกฤติต้มยำกุ้ง คนไทยเจอวิกฤติเศรษฐกิจมาเรื่อยๆ จนคนไทยขาดความเชื่อมั่นในเศษฐกิจ

สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของไทย คำนวณแล้ว ยังต่ำกว่าเกณฑ์ แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นบ้าง

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

https://youtu.be/j83GwKoBhaU