คนไทยกับ Quantum Computing!

Suthichai live : คนไทยกับ Quantum Computing! 23/06/2562

มันคืออะไร มันสำคัญอย่างไร เรามาร่วมพูดคุยกับนักวิชาการด้านนี้

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์

https://youtu.be/lEVNBnwmYNs