คนไทยเป็นหนี้ท่วมหัว…เข้าเขตอันตราย!!!

คนไทยเป็นหนี้ท่วมหัว…เข้าเขตอันตราย!!!

มีข่าวที่คนไทยทุกคนควรจะฟังครับ

เป็นข่าวที่ไม่ดี เป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะเป็นข่าวเท่าไหร่

แต่ว่าเป็นคำเตือนที่มีมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คนไทยเป็นหนี้ท่วมหัวจริงๆครับเป็นหนี้ที่เฉลี่ยออกมาแล้วหนี้เกินกว่าความสามารถที่จะจ่ายคืนได้ง่ายๆคือคนไทยมีรายได้เท่าไหร่ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป็นหนี้ เป็นหนี้สูงกว่ารายได้ ดังนั้นมันจะไม่มีวันที่จะสามารถจ่ายหนี้คืนเต็ม ตัวเลขนี้ไม่ได้อยู่ดีๆมีใครลุกขึ้นมาพูดให้คนตกใจเล่นเป็นตัวเลขทางการโดยเฉพาะมาจาก คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตัวเลขที่ออกมาชัดเจนล่าสุดนั้นผมอยากให้คนไทยทุกคนตั้งสติฟังครับ…

https://youtu.be/JSlFzcBIx88