คนไทย กับ BIG DATA

Suthichai live : คนไทย กับ BIG DATA 19/05/2562

ร่วมพูดคุย กับ ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ เรื่องของ ” BIG DATA ” คืออะไร

แล้วควรจะปรับตัวอย่างไร ให้เข้ากับยุคสมัยแห่งนี้

https://youtu.be/QJDZAfmIhZQ