ครบ 6 เดือนประท้วงใหญ่ฮ่องกง!

Suthichai Live: ครบ 6 เดือนประท้วงใหญ่ฮ่องกง!

  

  

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158050211076209/?t=9