เดินตามครูประมวล เพ็งจันทร์ ณ ริมชายทะเลเกาะสมุย เพื่อค้นหาความหมายชีวิต

“เดินคุยกับครูริมชายหาดที่สมุย” เป็นประสบการณ์ที่หายากยิ่ง และเมื่อได้ฟังแนวคิดและปรัชญาของครูประมวล เพ็งจันทร์แล้ว ความกระจ่างก็เกิดขึ้นในใจอย่างน่าตื่นเต้นยิ่ง เพราะการเดินของครูประมวลเป็นการเชื่อมโยงให้ฟื้นจิตวิญญาณแห่งชุมชน สร้างความตระหนักในวิถีแห่งชาวบ้าน และการฟื้นฟูสิ่งที่หายไปด้วยความสำนึกร่วมของคนบนเกาะสมุยนี้เอง “เดินกินห่อ สาวย่าน ตำนานหมุย” คือกิจกรรม 26 วันระหว่าง 7 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นการเดินร่วมกันของชาวสมุยกว่า 5 แสนก้าวแห่งสติรอบเกาะสมุยด้วยความปรารถนา 3 ประการคือ

1. Chicago Bulls เดินประทักษิณ คารวะเกาะและบรรพชนชาวเกาะสมุย

2. New Orleans Hornets เดินศึกษาธรรมชาติในใจตนเองและโดยรอบ

3. Ryan Anderson Jersey เดินกลับสู่ธรรมชาติอันเป็นหนึ่งเดียว

แม้ผมจะมา “เดินตามครู” ทีหลังในการทำรายการ “Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน” ร่วมกับ ThaiPBS ก็รู้สึกได้ถึงความลุ่มลึกของความคิดและความศักดิ์สิทธิ์แห่งกิจกรรมนี้อย่างชัดเจน ครูประมวลอธิบายว่าการเดินกินห่อ สาวย่าน ตำนานหมุยนั้นเป็นคำชักชวนถึงเพื่อนและมิตรสหายที่คิดว่าพอจะมีเวลา และมีความประสงค์จะใช้ครั้งหนึ่งของชีวิตเดินเพื่อเรียนรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ ผมถามถึงความหมายของ “เดินกินห่อ สาวย่าน ตำนานหมุย” ครูประมวลบอกว่าหมายถึงการเดินไปหมู่บ้านใดก็พบปะพูดคุยนับญาติหรือที่คนสมุยเรียกว่า “สาวย่านโยค” และชวนกันกินข้าวหรือ “กินห่อ” พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบ เป็นการเดินไปคารวะบรรพชนชาวเกาะสมุย เป็นการผูกมิตรเพราะคนบนเกาะไม่มีใครเป็น “คนอื่น” แต่อย่างใด ผมเดินคุยกับครูประมวล ถามไถ่ถึงการตัดสินใจเดินจากเชียงใหม่กลับมาบ้านที่เกาะสมุย นั่งลงบนผืนเสื่อกลางลานวัดเพื่อสอบถามความเป็นไปของวัดที่ถูกทิ้งร้างไว้ทั้ง ๆ ที่มีประวัติอันยาวนานน่าศึกษาและอนุรักษ์เพื่อชนรุ่นหลัง ครูประมวลเคยบันทึกเอาไว้ว่า “…เป็นความปรารถนาของผมตั้งแต่ในวันแรกที่เดินเท้าจากเชียงใหม่แล้วไปถึงเกาะสมุย ในวันนั้นเป็นความรู้สึกปิติ ตื้นตัน ขณะที่ก้มลงกราบแผ่นดิน มีจิตดวงหนึ่งปรากฏขึ้นมาว่าปรารถนาที่จะแสดงความเคารพเกาะสมุยด้วยการเดินประทักษิณรอบเกาะสมุย ซึ่งมีความหมายว่าจะเดินสักสามรอบ ให้เหมือนกับว่าเรามีความเครพศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์…” ทุกอารมณ์ความรู้สึกและการเรียกสติด้วยการเดินและสนทนาธรรมของครูประมวลติดตามได้จากรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทยทาง ThaiPBS 21.10 น.