ครูวิภา บานเย็นกับหนี้ กยศ !

ค้ำประกันเด็กตั้งแต่ปีที่ 41 กยศ ยอมไกล่เกลี่ย ขนาดไหน ?

https://youtu.be/Qn2CeLiODbM