ครูเบี้ยวหนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

ต้องมีคนกลางเพื่อกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย

ว่าอะไร คือ ความเหมาะสม ถูกต้อง ?

กฎหมายก้อต้องว่าตามกฏหมาย !!!

และต้องดูสภาพความเป็นจริง เมื่อมีปัญหาก้อต้องช่วยกันผ่อนเบา

 เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันได้…

https://youtu.be/MgRq1-kwfXM