ความเพี้ยนล่าสุดของทรัมป์!

Suthichai Live : ความเพี้ยนล่าสุดของทรัมป์! 28/11/2561

ผมสงสารคนอเมริกา จริงๆ ประเทศที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก

กับความเพี้ยนล่าสุด กับประโยคเพียง ยี่สิบนาที

ไม่ชอบที่ธนาคารขึ้นดอกเบี้ย !!!!

https://youtu.be/V6B1GeIVeUs