คะแนนเสียงของงูเห่าไปไหน?

Suthichai live คะแนนเสียงของงูเห่าไปไหน?

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158083037601209/?t=23