คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง

คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง

บ้านศาลาเม็ง – ศาลาบัวบก จากหมู่บ้านแรงงานผลิตเซรามิค สู่ผู้ประกอบการเซรามิคแบบวิสาหกิจชุมชน (โรงงานขนาดเล็ก) ต่อยอดสู่ท่องเที่ยวเซรามิค มีการวาดและเคลือบส่งออกตลาดในพม่า กัมพูชา ลาว รวมแล้วมีโรงงาน 50 โรงงาน ประดับประดารั้วและหน้าบ้านของตนด้วยวัสดุเซรามิค โจทย์ของพื้นที่ คือการร่วมกลุ่มกันในการต่อรอง ราคากลาง ราคาวัตถุดิบ ราคาเชื้อเพลิง เดินทางไป กับ สุทธิชัย หยุ่น

ฟังเสียงคนลำปางในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBS ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

https://youtu.be/i5hAqgkZhpc