คิมเสริมนิวเคลียร์ต่อ…ทรัมป์เงิบ!

คิมเสริมนิวเคลียร์ต่อ…ทรัมป์เงิบ!

Suthichai Live สุทธิชัย Live 07/03/2019

https://youtu.be/WrVcMYXBerU