คิมไม่สนทรัมป์จับมืออิหร่าน !!!

https://youtu.be/arXSsEkTx_Q