โลกเปลี่ยนสี : คืนเกียรติยศ แห่งรางวัลนักเขียนอมตะ

โลกเปลี่ยนสี : คืนเกียรติยศ แห่งรางวัลนักเขียนอมตะ

 

 

 

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158089548746209/?t=16