สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

คุก 12 ปี นาจิบ ราซัค : Suthichai Live [20.30น.-29/07/63]