คุยกับอดีตนางงามจักรวาลเรื่องเด็กไทย

” ปุ๋ย รัก เด็ก ” เดินหน้าให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

คัดเลือกเด็กไทยเรียนต่ออเมริกาทั้งหมดด้วยตนเอง

https://youtu.be/x2fCsXIMxnI