คุยกับ “อรุณ วัชระสวัสดิ์” ว่าด้วยการ์ตูนกับการเมืองไทยและการเมืองโลก!

Suthichai live : คุยกับ “อรุณ วัชระสวัสดิ์” ว่าด้วยการ์ตูนกับการเมืองไทยและการเมืองโลก! 01/07/2562

https://youtu.be/sIGBZGas1HU