คุยการเมือง ณ สวนลุม

คุยการเมือง ณ สวนลุม ( 7 มี.ค. 62 ) กาแฟดำ ค่ำนี้

https://youtu.be/ZAxSsspIgk0