จับตาเลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกงวันนี้

Suthichai Live:

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกงวันนี้

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158000995096209/?t=16