จับโกหกทรัมป์คาหนังคาเขา

จับโกหกทรัมป์คาหนังคาเขา!

Suthichai Live สุทธิชัย Live 13/01/2019

https://youtu.be/oJRmmns5z0c