สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

จากชุมนุมเบิ้ม ๆ หน้าทำเนียบรัฐบาลเป็น flash mob รายวันราชประสงค์ : Suthichai Live [09.30น.-16/10/63]