จากถ้ำหลวงสู่งานศิลป์ ด้วยสุนทรียศาสตร์แห่งการฟื้นฟู

จากถ้ำหลวงสู่งานศิลป์ ด้วยสุนทรียศาสตร์แห่งการฟื้นฟู Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 5 ก.ย.