สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

จากบางลางกับ อ. กฤษณา ไกรสินธุ์ : Suthichai Academy Talk Show [09.30น.-16/08/63]