“จากวินมอเตอร์ไซค์สู่ครูสอนภาษาอังกฤษ” …ครูเดชชาติแห่งศรีสะเกษ

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง…จนได้เป็นครูสอน

 

https://youtu.be/H_oulKXyYq4