สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

จากสงครามการค้าสู่สงครามค่าเงิน!

14

จากสงครามการค้าสู่สงครามค่าเงิน!

Suthichai live 12/8/62

https://youtu.be/WOfr2h3oqZc