จากเรือแป๊ะ เป็นเรือเหล็ก : Suthichai live 06/07/2562

จากเรือแป๊ะ เป็นเรือเหล็ก : Suthichai live 06/07/2562

ยังไงกัน สำนวนการเปรียบเทียบนี้ ?

https://youtu.be/KWX_8O-Igak