จีนจับมือญี่ปุ่นลงทุนในไทย! คุยกับ วิกรม กรมดิษฐ์

จีนจับมือญี่ปุ่นลงทุนในไทย! คุยกับ วิกรม กรมดิษฐ์

Suthichai Live สุทธิชัย Live 29/10/2018

 

https://youtu.be/JmmEkY0cTaA